Úvod do problematiky

V průběhu posledních deseti let jsem nashromáždil hezký stoh inspirativních worksheets, jejichž pomocí tlačím studenty do kouta a nutím je používat gramatiky a konstrukce, od nichž se jinak drží v uctivé vzdálenosti.

U většiny materiálů se snažím o to, aby byly aplikovatelné na jakýkoli příběh, jakoukoli situaci. Můžu je tím pádem v hodinách nasazovat do akce podle potřeby či nálady. Podrobnější úvod najdete zde.)

Základní typy jsou as follows:

POINTERS, které studenty nutí používat neoblíbené leč důležité gramatiky typu so that / be supposed to / even though / without -ing etc. (podrobněji zde)

SET PIECES, přirozené (v rámci možností) minikonverzace na čtyři řádky napěchované gramatikou, i.e. aplikace pointers v praxi (podrobněji zde

DEEP DIVES, hluboký ponor do konkrétních typů brainstorming / samomluva / podmínkové věty / komplikovanější typy otázek (podrobněji zde

INSPIRATION, pro případ totálního vyschnutí toku inspirace (podrobněji zde)

NEED-TO USE, seznam nejpodstatnějších obratů z konkrétního příběhu, které by studenti při vyprávění s chutí obešli, takto nemůžou (podrobněji zde)

Další hluboké myšlenky a game-changing worksheets:

ON THE WALL, aneb velké nástěnné plakáty poskytující neúprosný příval inspirace

DOUBLE WHAMMY, kratší gramatické set pieces pro méně pokročilé studenty (your mileage for “less advanced students” may and will vary)

RE-ENACTMENTS: PRÁCE S DIALOGY, aneb jak pracovat s (vteřinku, mrknu se na nadpis) jo, dialogy

GRAMMAR CARDS, aneb vysvětlení a testování důležité gramatiky pomocí překladových karet (TM)

SPOTLIGHT, hluboký do jedné konkrétní gramatiky, vstup na vlastní nebezpečí