Set Pieces: Úvod

V každém jazyce existují řetězce myšlenek, které se často opakují — uděláme to takhle … leda by snad … a v tom případě … což by ovšem … a tím pádem... (není vyloučeno, že tyto řetězce existují jen v mé mysli, nicméně my story, my rules) — a není tudíž vůbec na škodu, když si je studenti občas procvičí jako celek.

Posledních pár let sestavuju kolekci čtyř-řádkových set pieces, jejichž výhodou by mělo být, že jdou naroubovat v podstatě na jakýkoli příběh/text, ba dokonce na téměř jakoukoli situaci. Důležitou feature je také to, že v nich nenajdete moc hluchých míst: každý set piece obsahuje několik tzv. ‘těžkých gramatik’, s nimiž se studenti musí popasovat. (Nesmí to samozřejmě být na úkor přirozenosti.)

Práce se set pieces probíhá tak, že studentům rozdám worksheet a nechám je, aby na jeho základě ve dvojicích sepsali minidialog, který by zapadl do aktuálně probíraného příběhu. Tento dialog (občas monolog) si následně nahlas opakovaně přehrávají a postupně svůj miniscénář ladí — při hlasitém přehrávání vyskočí nedostatky textu víc než při čtení.

* Některé set pieces jsou pojaty jako monolog jedné postavy. Většinou ale jde o dialog John-Mary-John-Mary.

CIRCLE OF LIFE

U méně pokročilých studentů nasazuju variantu pod názvem Circle of Life (more on that later). Ta je založena na sekvenci podobných dějů v různých časech: právě něco dělám … ale moc často to nedělám … vlastně jsem to nedělal od … ale možná to někdy brzo zase udělám. Cílem zde je, aby si studenti navykli při vlastní promluvě střídat časy podle potřeby, což je dovednost, kterou jim klasická ‘cvičení na jeden čas’ nevštípí.

Nedávno jsem v hodinách uvedl příběh Lawnchair Larry o člověku, který se v roce 1982 na svém křesle, s pomocí meteorologických balónů, vznesl do výšky pěti kilometrů. (More power to you, Larry, you’re an inspiration to all of us.) V souvislosti s tímto příběhem jsem nasadil následující trojici set pieces:

(01)
HOW COME (DID NOT) …?
[EXPLANATION] + BLAME FOR (NOT) -ING? (TRY/WANT)
I GUESS NOT. + IF ... — THEN …
RIGHT. I MEAN, YOU ….... EITHER.

(02)
REMEMBER … ?
WHICH ONE? THE ONE … ?
NO, DUMMY, THE ONE …
OH, THE (...) ONE + DO REMEMBER!

(03)
WHAT THE HELL! I JUST SAW (SB DO ST)!
NOT THINK THAT’S WHAT … + MAY HAVE BEEN -ING
WOULD BE SURPRISED TO LEARN (DOES ST)
I WOULDN’T. I’VE HEARD ... TALK ABOUT ... (WANT / NOT BE ABLE TO)

Pokud bychom výše uvedené konstrukce chtěli aplikovat na příběh Lawnchair Larry, můžeme se dopracovat například k těmto dialogům:

How come his friends didn’t notify the airports? They were going to, but then decided not to. Can you blame them for not wanting to get yelled at? I guess not. If they tried to defend Larry’s actions, they could get in some legal trouble. Right. You wouldn’t want to get involved in something like that, either.

Remember the guy with the chair? Which one? The one who sat in a chair until he and the chair became one? No, dummy, the one that flew his chair all the way up to 15,000 feet. Oh, the crazy one. I do remember him!

What the hell! I just saw Larry shoot up into the sky in his chair. — I don’t think that’s what he was doing. He may have been just playing house or something. — The guy’s almost thirty. I’d be surprised to learn that he likes to play house. — I wouldn’t. I have heard him talk about being a big fan of playing house and wanting to build his own set.

Případně k něčemu úplně jinému. Pick your poison.

Here’s the print-out.

1. SMYSL
Studenti si opakovaně nahlas procvičují ustálené typy krátkých konverzací, ohmatávají si je jazykem a tím si je zažijí, inshallah. (tzv. “ty vole, ono to jde” approach)
Napomáhat by jim mělo, že dotyčné konverzace si napřed sami vymyslí (a postupně v průběhu přehrávání doladí).

2. JAK NA TO
Rozdáte studentům do dvojic základní strukturu konverzace.
Společně si ujasníte, jaký by zhruba měl být obsah dialogu.
(Ideálně vysvětlíte na konkrétní situaci z probíraného příběhu.)
Poukážete na tricky grammar hotspots, i.e. “bacha na tohle”
Dáte studentům volnou ruku při sestavování vlastních výtvorů a jejich opakovaném procvičování a dolaďování. Chodíte po třídě a individuálně opravujete a vysvětlujete a vykonáváte fyzické tresty.

happen / do / be (past)
huh + why not (other) ?
not supposed + if — then
too bad + I wishso that …

* podtržené TOO BAD = použijte “too bad”, tak jak leží a běží, pro potřebné dochucení
* “past” překvapivě indikuje, že se máte držet dějů v minulosti

CO TÍM CHCE PROZAIK ŘÍCI
— dozvíte se, že něco se stalo / někdo něco udělal / někde něco bylo
špekulujete, proč dotyčný neudělal něco jiného
— dozvíte se, že dotyčný nic jiného dělat neměl, páč kdyby něco jiného učinil, mělo by to nedozírné následky, motýlí křídla a tak
— poznamenáte, že to je škoda, anžto kdyby dotyčný sáhl po alternativě, bylo by následně možné dobrat se k něčemu, co generelně stojí za dobrání... se... k

PŘÍKLAD
Studenti mohou do daného schématu zasadit aktuálně probíraný příběh, případně nějaký cultural touchstone typu Forrest Gump, Sněhurka, či HP. Zde zvolím za příklad tu mladou slečnu, co při tančení ztratila botu a tak úplně na tom neprodělala. (Popelka?)

— The prince lifted the girl’s foot and put the shoe on. — Huh. Why didn’t he just ask her about her shoe size? — He wasn’t supposed to ask any questions. If he had asked, everyone would have suspected he wasn’t actually carrying the shoe with him. — That’s too bad. I wish he had asked that question so that we all knew what size shoes the girl wore.

Ohledně toho, zda je lepší SET PIECES poskytovat v anglické nebo české verzi, sedím doposud na plotě, porota se ještě nevrátila s verdiktem. Každopádně je dobré ozkoušet obojí.

Níže jsou tři situace, všechno monology, během nichž by si studenti měli procvičit některé gramatiky, které jim prý převelice komplikují život. Their words, not mine.

MONOLOG PRVNÍ

PODOBNOST? ... (ON) DĚLÁ/JE
A JÁ TAKY
CO DÁL? ... (ON) NENÍ / NEDĚLÁ
A TY TAKY NE

Podobnost? Tak třeba... hledá spřízněnou dušI
To já taky. (and so do I / so am I)
Co dál? Nechce mít děti.
Ty taky ne. (neither do you / you don’t either)

MONOLOG DRUHÝ

A JEŠTĚ NĚCO: NE ABY … !
POKUD (ANO) — ZLE !
ZAŘÍDÍM, ABY
POSTARÁM SE, ABY

A ještě něco. Ne abys to vyslepičil! (you’d better not)
Pokud si to nenecháš pro sebe, bude zle! (if you don’t)
Zařídím, aby tě vyhodili z práce. (get you fired)
Postarám se, aby tě nikdo jiný nenajal. (make sure)

MONOLOG TŘETÍ

CHCI PODĚKOVAT, ŽES
UMOŽNILS, ABY
MIMO JINÉ TÍM, ŽES NE-
KLIDNĚ MOHLS + NEUDĚLALS

Ráda bych ti poděkovala, žes mě probudil, princi. (for waking me up)
Umožnil jsi mi návrat do běžného života. (made it possible for me to)
Mimo jiné tím, že jsi netajil, žes mě našel. (by not keeping it a secret)
Mohl jsi se mnou provádět hrozné věci, a neprováděls. (could have done)


Znít to může třeba takto:

Je to zrychlená verze, detaily doladíte u jednotlivých skupinek, podle toho, s čím se potýkají nejvíc.