Úvodní Slovo

Že nechci učit pomocí běžných učebnic jsem věděl od začátku, přes to vlak nejel a nejede. Když jsem se ale kolem roku 2003 rozhodl jít balls-to-the-wall a vybudovat celou svou výuku na zelené louce, netušil jsem, jak ohromné možnosti se přede mnou otevřou, jak brutálně neorané tohle pole je. Už vůbec jsem netušil, že ještě po dvaceti letech budu s chutí objevovat nové metody a ladit ty existující.

Učím především pomocí příběhů, v nejširším slova smyslu. Stories can pull a lot of weight, studenti je mají rádi, dozvídají se z nich, jak to chodí v anglicky mluvícím světě. (Výběr nejlepších příběhů z hodin Bee’s Knees English najdete v Books of Stories. Nahrávky z hodin jsou dostupné jako součást dálkového studia So Far So Good.)

Na tomto místě jsem nicméně rozbil stan z trochu jiného důvodu. Chci zde prezentovat způsoby, jejichž prostřednictvím nutím—v nejjemnějším smyslu tohoto slova—své studenty používat hezkou angličtinu, klást na sebe vyšší nároky a nezjednodušovat si v hodinách život. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, říkám jim. No jo, no, říkají oni.

NEED-TO-USE (CO SE NESMÍ OBEJÍT)

Need-To-Use sheets jsou seznamy všech důležitých obratů v konkrétním příběhu, které studenti musí při převyprávění použít (a jimž by se nejraději vyhnuli, hence their raison d'être). Obraty jsou ve stejném pořadí, v němž po sobě jdou v textu — občas tím pádem student použije třeba tři řádky v jedné větě, that’s ok.

Pozor, Need-To-Use sheets musí konstantně trefovat sweet spot mezi tím, aby napověděly dost (a student hned věděl, co se od něj očekává), ale nenapověděly příliš (pak by se student nemusel příliš namáhat a popřel by se tak smysl celé aktivity).
THE STORY
THE NEED-TO-USE

THE POINTERS (DŮLEŽITÉ GRAMATIKY)

Pokud studenty při volné konverzaci neusměrňujete a netlačíte na ně, budou se z větší části držet při zdi a neodváží se vykročit z boxíku tří základních časů, otázky "what happened" a deseti přídavných jmen (z nichž sedm je "special"). Tlačit studenty do kouta a nutit je používat náročnější konstrukce je součástí práce dobrého kantora.

Do svých hodin sestavuju právě za tímto účelem seznamy náročnějších gramatik, jejichž cílem je: a) donutit studenty používat gramatiku, kterou potřebují znát a nacvičovat, ale kde to jde, tam se jí vyhnou; b) inspirovat je v případě, že tyto konstrukce používat chtějí, ale jednoduše je nenapadnou.
SAMPLE

INSPIRATION (PRO PŘÍPAD IDEOVÉ VYPRAHLOSTI)

Co se inspirace týče, bývají k sobě studenti kritičtí až nadmíru. “Nás vůbec nic nenapadá.” “My vůbec nevíme, co říkat”. Pro situace, kdy opravdu dojde šťáva (ať už jednotlivcům nebo kolektivně), mám přichystány worksheets s gramatickými konstrukcemi aplikovatelnými na jakýkoli text, jakoukoli situaci. V případě potřeby rozdáte a pak už není omluva.
SAMPLE

SET PIECES

Set Pieces prezentují krátké dialogy či monology (obvykle na čtyři řádky), které lze také aplikovat na víceméně jakoukoli životní situaci, a které na velmi malé ploše donutí studenty použít (a poté opakovaně nahlas pronášet a jazykem si tak ohmatat) velké množství obratů, jimž se jinak vyhýbají jak čert kříži. (Stejné logické sekvence najdeme v každém jazyce, včetně češtiny, a studentům tudíž prospěje, když si je i v angličtině zažijí vcelku.)

Příklad:
A: jak to, že (někdo něco neudělal)?
B: jasně, že ne- + divíš se mu, že … ?
A: vlastně ne + taky bych asi ne-
B: přesně tak + jaký by mělo smysl …?
CÍL: naučit se používat
how come
can’t blame sb for -ing

(not) either
podmínky

what’s the point
damn straight / I guess not
SAMPLE

DEEP DIVES

Pod názvem Deep Dives najdete seznamy obratů, které bývají ke slyšení v konkrétních životních/pracovních situacích. Ty asi nejpraktičtější se vztahují na brainstorming a obsahují řadu způsobů, jak vznést návrh či na něj reagovat. K okrajovějším se řadí soliloquy, která vás provede procesem samomluvy a niterného hodnocení situace, jíž jste přímo či nepřímo účastni.
SAMPLE

GRAMMAR CARDS

Grammar Cards je soubor karet určených ke studiu anglické gramatiky prostřednictvím překladů krátkých českých vět. Karty jsou rozděleny do šesti úrovní podle obtížnosti, přičemž každá úroveň pokryje stovky klíčových grammar points. Tyto jsou selektovány způsobem, který co nejvíce prospěje českým studentům angličtiny.

* Karty jsou primárně určeny k samostudiu, ale za pomoci doprovodných worksheets je můžete snadno použít také k výuce anglické gramatiky.
SAMPLE
SAMPLE