Need-To-Use Sheets: Úvod

Příběh sám o sobě je hezká věc, ale má-li se pořádně vyždímat — což si kvalitní příběh zaslouží — potřebuje atakovat z mnoha různých stran. Konečným cílem nesmí být, aby studenti pochopili, o co v něm jde — to bychom si laťku nastavili setsakramentsky nízko. Chceme, aby studenti následně dokázali hezkou angličtinou příběh sami povyprávět, keyword here being ‘hezkou angličtinou’.

U krátkého příběhu, který obsahuje řekněme 50 přínosných obratů (gramatika, slovní zásoba, cokoli), si můžete být zcela jisti, že při jeho volném převyprávění použijí studenti zhruba 3-4 z nich. To v lepším případě. Každé had better jde nahradit should, každé so that jde obejít pomocí because, každé might jde umravnit na maybe.

Právě z tohoto důvodu jsem byl donucen sáhnout k hrubému násilí: zatlačit studenty do kouta a donutit je, se skřípěním zubů a staženým svěračem, všechny zásadní obraty z příběhu použít, come hell or high water. Záměr byl takový, že jakmile si tímto martyriem studenti u každého textu projdou, a) nebudou mít propříště výmluvu; b) mnohé obraty jim pak naskočí při následných improvizacích.

Způsobů, jak studentům tyto obraty—které jsou jediným důvodem, proč se tomu či onomu příběhu vůbec věnujeme—podsouvat a vnucovat, je samozřejmě víc. Průběžně se na ně také doptávám v hodinách (jak byste řekli “…”) a s určitým časovým odstupem je předkládám i jako rozjezdový test, během nějž si je studenti ještě jednou kooperativně oživí.

Pro zezajímavnění této aktivity je dobré, aby každý student ve dvojici mluvil z jiné perspektivy — jeden za vypravěče či hlavní postavu a druhý za jinou postavu případně člověka úplně zvnějšku — a zhruba po větě se střídali:

You had a very hard time making friends in that school ... Right. I was pretty shy and awkward ... Plus, you were bullied a lot ... I was, wasn’t I? In fact, I had to change dorm rooms ...

Další variací je převyprávět text/příběh v jiném čase — třeba v budoucím (opět při zachování dvou rolí), nebo jako aktuálně probíhající děj, tedy s průběhovými tvary. Podotýkám, že zdaleka ne vždy to jde — od studentů to vyžaduje schopnost improvizovat a adaptovat se na náhle vzniklá omezení či nelogické skoky.

* U napěchovaných textů, v nichž každá věta obsahuje třeba tři zajímavé položky, bude docházet k tomu, že studenti několik řádků vměstnají do jedné věty. To je zcela v pořádku. Stejně tak je v pořádku, když si tutéž větu studenti poskládají třikrát za sebou, pokaždé s důrazem na jinou highlight. Úplně nejvíc v pořádku je, když si za pomoci nápovědy složí úplně jinou větu, která bude dávat smysl obsahově i gramaticky.
LINK
LINK