THE HOLD-OUTS (1)

Rád bych prohlásil, že se jedná o “opomíjené skvosty anglické gramatiky”. Ve skutečnosti ale jde o zcela běžné anglické konstrukce, které se od jiných běžných konstrukcí odlišují pouze tím, že českým studentům způsobují nezměrné utrpení.
— pdf verze zde

OPENERS (1)

Openers jsou slova a obraty, která uvozují věty a nastolují určitou atmosféru či očekávání. Neznáme, neumíme používat, a dojíždíme na to.
— pdf verze zde

POSUNY ČASŮ

Posuny časů podruhé a lépe. Nebo hůře. Případně stejně blbě. You be the judge.
— pdf verze zde

DOS AND DON’TS

Jak přistupovat ke konverzaci v hodině — respektive jak k ní nepřistupovat. Podrobněji vysvětluju jinde, respektive nevysvětluju. Teď se mi do toho každopádně nechce.
— pdf verze zde

THANKS FOR NOT LETTING ME

ING tvary slovesa po předložkách: nenajdete většího rozporu mezi atraktivností (nulová) a užitečností (off the charts) kterékoli gramatiky, možná s výjimkou vztažných vět.
— pdf verze zde

[CLASSROOM A2]
ASK ME ANYTHING

There’s this thing on Reddit called Ask Me Anything. Interesting people answer tons of questions about what it is that they do for a living, and why no one out there has any idea what their job actually entails. You can totally replicate that in class. Think of a fun job (roadkill collector / a porn star’s bookkeeper / a circus freak) and let her rip.
— pdf verze zde

[CLASSROOM A2]
BRAINSTORMING

Ano, brainstorming je profláklý koncept. Profláklost je nicméně důsledkem toho, že koncept funguje. Při brainstormingu nadhazujete nápady, nebo na ně reagujete. Našeho “What about that we do it some another way? — Yes, it is quite a good idea in my opinion.” už mají rodilí mluvčí plné zuby, takže to zkusme jinak.
— pdf verze zde

[CLASSROOM A2]
POMOCNÁ SLOVESA

Schopnost používat pomocná slovesa je v angličtině kruciální, pro českého studenta je to celoživotní boj. Proto je dobře testovat rychlé reakce na krátké věty. Tyto lze rozdělit do několika kategorií: Jak nahradit “REALLY?” / Jak důrazně odmítnout. / Jak opravit pomocí ACTUALLY. / (pokročilejší) Jak utvrdit pomocí vloženého SURE. / (velmi pokročilé) Jak vyjádřit české JÁ TI NEVÍM pomocí THOUGH.
— pdf verze zde

[CLASSROOM A2]
REGRETS I HAVE A FEW

Do kategorie REGRETS spadá celá řada užitečných konstrukcí, od I CAN’T BELIEVE (it is incredible that...?! / how is it possible that...?! / how could they...?!) přes SHOULD HAVE DONE (Oh, I shouldn’t drink so much yesterday evening.) až po WISH (it is a big pity I didn’t tell you it).
— pdf verze zde