Spotlight: Úvod

Netrpím přehnanými sympatiemi ke stylu výuky, při němž se na nějakou dobu upře veškerá pozornost studentů na jeden konkrétní gramatický jev (předpřítomný čas, předložka at, podmínka nereálná), tento se vyždíme až do absurdních poloh, a poté se na věky věků opustí a jeho jméno ni více nezazní. You know what I mean, right?

Z hlediska učitele je tento přístup samozřejmě lákavý. Je snadné vysvětlit jednu konkrétní gramatiku, udělat na ni deset cvičení a pak si ji odškrtnout a přesunout se k další. Člověk tím pádem nemá problém odpovědět na dotaz "Tak co jste letos v angličtině probírali?" Mnohem větší problém by stejný člověk měl, kdyby dotaz zněl "Co všechno jste studenty naučil dlouhodobě používat?"

* Nebezpečí tohoto přístupu tkví mimo jiné v tom, že ve studentech po dobu probírání dané gramatiky vyvolává přehnanou představu o její důležitosti: "Oooooh, tres interessant, tohle teď budu hlava nehlava cpát do každé věty." Je dobré krotit přehnaná očekávání a studenty tlačit k realistickému pohledu na věc: "No, bylo by fajn, kdybych si tohle pamatovala i za několik měsíců".

Já upředňostňuju zcela opačný přístup. Žádné organizované vysvětlování, vše nastává v reakci na konkrétní obraty v konkrétních textech. A pak neustále návraty. Pořád dokola. Vysvětlit gramatiku (v nejširším slova smyslu) je otázka minuty či dvou, if that. Skutečná výuka probíhá prostřednictvím opakovaného připomínání těch nejdůležitějších jevů, dokud si je studenti neinternalizují. Organizované vyučování jednotlivých gramatických bodů je pro mě a no-no. Až na výjimky.

Existují bohužel gramatiky, které se vší silou vzpírají uchycení v hlavách studentů — a nepomůže ani stokrát opakované připomenutí. (Sami studenti v tom taky nejsou úplně nevinně. You can bring a horse to water and all that.) Občas dojdeme až do bodu, kdy si tu či onu gramatiku studenti zažijí — do té míry, že jim při překladech ve správný moment spolehlivě naskočí. Spontánně by ji však nadále nepoužili, ani kdybyste je tisíc let mluvit nechali.

Hlavním důvodem teflonovitosti dotyčných gramatik je skutečnost, že mají alternativy — alternativy, které jsou našim studentům sympatičtější, protože se svou konstrukcí blíží svým českým protějškům a není nad nimi tudíž třeba moc špekulovat.

No a u těchto gramatik je prostě třeba zatlačit na pilu. Výsledek je sice nadále velmi nejistý, ale kdyby nic jiného, mám čisté svědomí — pro zdar podniku jsem byl ochoten vykročit z vlastního stínu a jít proti své přirozenosti. Asi by nebylo od věci jmenovat příklady gramatik, které mě do tohoto stavu dohnaly:

— HAVE (SB) DO (ST), například ve větě “have someone pick her up”
— NOT -ING jako podmět věty, třeba v “not being able to talk about it sucks”
— FOR … TO … například ve spojení “it took a while for it to get really good”
— GET TO DO (ST), ve větách jako je “that way, I’ll get to see them again”

V jednom případě danou gramatiku supluje “tell/ask someone to pick”, případně “make sure that someone”, v dalším zase přehozený slovosled “it sucks not to …”, jindy lze totéž vyjádřit pomocí “before it gets” a naposled se nabízí snazší varianty “be able to” nebo “have an opportunity to”. Přesto jsou podle mě zmíněné gramatiky hodny naší pozornosti. Student, který se je naučí používat, brzo s úžasem zjistí, jak často dojdou v běžné angličtině využití.

Jednou z těchto gramatik je i spojení END UP, na které se zaměříme nyní. Právě na něm se pokusím objasnit, z kolika různých stran jej lze při vysvětlování atakovat, je-li naším cílem, aby na konci student, zmožen, na hlavu poražen, pokorně uznal jeho důležitost.

1. POUŽÍVÁ SE VE VĚTÁCH JAKO (ENG)
Nejprve uvedu pár krátkých příkladů, které studenti hromadně (zatím jen přibližně) přeloží do češtiny. To jim poskytne hrubý nárys toho, jak se obrat používá.

2. V ČEŠTINĚ MU ODPOVÍDAJÍ (CZ)
Tady už se začíná lámat chleba: studenti zjistí, kterým přirozeným českým konstrukcím daný obrat odpovídá (mimo jiné) a začínají tušit, v čem bude problém.

3. A DĚLÁ NÁM PROBLÉMY, PROTOŽE:
Zde konkrétně specifikuju, v čem tkví hlavní problémy použití daného obratu z hlediska českého studenta.

4. NEJKOMPLIKOVANĚJI / ZAJÍMAVĚ SE POUŽÍVÁ TAKTO (CZ)
Pro pobavení a zděšení publika uvedu pár extrémních příkladů jeho použití, což obvykle obnáší kombinaci s jinými, stejně děsivými, gramatikami.

5. UKLIDŇUJÍCÍ INFO
Následně je třeba studenty uklidnit: nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.

6. PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY DO ČEŠTINY (ENG)
Pro potvrzení si nechám od studentů přeložit pár těžších konstrukcí do češtiny.

7. JAK BYSTE JEJ POUŽILI ZDE (CZ)
(Ideálně asi s odstupem času) hodím do placu mini překladový test z češtiny do angličtiny. Best case scenario, studenti s překvapením zjistí, že jsou s to obrat end up skutečně použít a dají vám hobla. Worst case scenario, lépe nedomýšlet.