Pro studenty: Knížecí rady

Dennodenně se mi před domem srocují davy studentů angličtiny a úpěnlivě mě prosí, abych sepsal něco o tom, jak se nejlépe učit. Většinou se mezi nimi rychle proderu k svému tryskáči a nevěnuju jim moc pozornost. Občas ale mé srdce obměkčí.

« Jak se nic nenaučit. »
« Jak se aspoň něco naučit. »
« Předpoklady úspěšného studia. »
« Good Student, Bad Student »
« Co se učit. Co se neučit. »
« Jak český Honza ke své angličtině přišel. »
« Jak česká Mařenka ke své angličtině přišla. »
« Co studenti chtějí. »
« Jak mluvit v hodině, verze devatenáctá. »
« Nesnesitelný půvab příkladových vět. »
« Books of Stories: Návod k použití »
« How (Not) to Practice Your English; p.1 »
« Jak fungovat v hodině. »
« Tři dotazy pro Popelku. »

Open Letters

« An Open Letter to the "I Just Wanna Talk" Person »
« An Open Letter to You Know Who You Are »
« An Open Letter to The Guy Who Wants To Be Taught By Native Speakers »
« An Open Letter to The Mom Who Only Wants The Best For Her Daughter »
« An Open Letter to All of My Favorite Students »
« A Hater's Guide To ESL Classes In England »

Bee's Knees English Social Club
« Jak to v kursu chodí. »
« Jaké typy studentů hledáme. »
« Individuál? Individuál?! »