Úvod

Ať už vyučujete angličtinu jakýmkoli způsobem, pomocí jakýchkoli učebnic (he said, biting his lip), vaším ultimátním cílem je, aby se angličtina vašich studentů neustále zlepšovala. Nikoli schopnost úspěšně vyplnit cloze test, angličtina, celkově.

Aby se zlepšovala v tom smyslu, že když večer povedou pětiminutovou nezávaznou konverzaci s rodilým mluvčím, budou se vyjadřovat znatelně bohatší a preciznější angličtinou, než tomu bylo řekněme před rokem. Tato dovednost nemá s gramatickými testy lautr nic společného, což vám ostatně každý student se smutkem v hlase potvrdí.

Mají-li se studenti zlepšovat, je třeba, aby se jim nové dovednosti usazovaly v kolonce “aktivní angličtina” a napadaly je spontánně. Mají-li je spontánně napadnout, musí si je napřed ošahat jazykem. Mají-li si je ošahat jazykem, je lepší, když tomu tak je aspoň částečně z vlastního podnětu a nikoli jako součást překladového testu. Vlastní podnět nebude nikdy tak úplně vlastní podnět (nedávejme studentům more credit, než si zaslouží) and that’s where you come in. Chce to popošťouchnout.

Což zní jako ta nejsnazší činnost na světě, a přitom h* h* / zlatá rybko. Jako učitel musíte konsistentně trefovat eluzívní sweet spot, kdy studentům poskytujete dostatek inspirace, ale neděláte většinu heavy lifting za ně. Vedle toho musíte disponovat dostatečným zápalem pro věc a orientací v problematice, aby se vám studenti dobrovolně svěřili do správy.

To všechno vyžaduje roky zkoušení a ladění a false starts a almost-there-but-not-quites, s velmi nejistým výsledkem. Já jsem tuto časovou investici podniknul a postupně sestavil kompendium worksheets, které vykazují (minimálně u mých studentů) responzivitu až na hraně dojemnosti.

Pokud se rozhodnete mým instinktům uvěřit a dospějete k závěru, že roky investované do podobného snažení by best-case scenario vedly k podobným výsledkům, jaké zde předkládám, může vám tento repozitář ušetřit roky práce.

Happy hunting.