On the Wall: After Dunno

Některé inspiration sheets jsou natolik inspirativní, že si zaslouží místo v hall of fame, což v mém případě znamená velkou slávou doprovázené vyvěšení na zeď, po němž následuje rychlý pád do zapomnění / vytlačení plakáty, které se mi ještě neomrzely. Každopádně si říkám, že u less disorganized učitele by stejný proces mohl vést k lepším koncům.

Z praktického hlediska to funguje následovně: plakáty nechám vytisknout ve formátu A2, zalisovat, načež je v případě potřeby vyvěšuju na zeď. (Soudím, že stejného efektu lze zalevno dosáhnout pomocí projektoru, kteréžto infernální zařízení mi ovšem navěky zprotivila škola, konkrétně hodiny fyziky. Excuse me while I go yell at no one in particular.)

Jako první, vzorový, plakát jsem vybral AFTER DUNNO, což se dá označit za veritabilní deep cut, ale snad nám poslouží.

Cílem tohoto konkrétního seznamu je nastínit, kolika způsoby lze rozvinout větu “I don’t know.” Ta se sama o sobě mezi studenty těší velké oblibě, je tedy na čem stavět.

Výchozí situací je zde brainstorming, v průběhu něhož navrhuje jedna postava různá řešení vzniklého konundrumu, zatímco druhá se staví do role skeptika, až téměř ďáblova advokáta, a na každý návrh reaguje větou “I don’t know,” kterou doprovodí něčím trochu gramaticky nosnějším a ideálně i logicky ospravedlnitelným. Viz plakát.

Dává smysl? Dává, odpověděl si Ijáček, a tím debatu ukončil.

Here's the print-out.